Zapri
Poštenaobravnava
ljudiinsamoniklihrastlin
naszadevavse!
Vsedobroje
naravno
Rešiteastline,
kirešujejoživljenjain
omogočajopreživetje
NARAVNIaPONOSNI