X
Več o tem

Projekt Tradicionalno in naravno vključuje sodelovanje WWF (World Wide Fund for Nature), TRAFFIC, mreže, ki spremlja trgovanje s prostoživečimi živalmi, akademskih ustanov, organov lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij z namenom uporabe tradicionalnega znanja s področja nabiranja samoniklih rastlin in pospeševanja trajnostne pridelave ter trgovanja, s čemer bi pomagali izboljšati življenje ranljivim skupinam na podeželskih območjih Srednje Evrope.

TRAFFIC and WWF Madžarska sta vključena v project za promocijo trajnostnega nabiralništva in trgovine preko FairWild standard, ki ga je razvil TRAFFIC v partnerstvu s fundacijo FairWild.

Poleg tega želi projekt ponovno oživiti tradicijo nabiranja samoniklih rastlin, vključno z bistvenim znanjem s področja samoniklih raslin, ki se lahko za vedno izgubi.