<
X >
Več o tem

Orodna vrstica Tradicionalno in naravno ponuja široko paleto različnih virov informacij o samoniklih rastlinah.

Razdelek Viri je namenjen tistim, ki uporabljajo rastline na trajnosten način, podjetjem, ki iščejo informacije o trajnostnem nabiranju in trgovanju, vladi ter širši javnosti, ki želi bolj poglobljeno razumeti problematiko.

Ta razdelek vsebuje splošne informacije o pomenu in uporabi samoniklih rastlin po vsem svetu, vključno s pridelavo in trgovanjem pa tudi različnimi poročili in video posnetki o samoniklih rastlinah.

INFORMACIJE O
SAMONIKLIH RASTLINAH

Trajnost pridelave in trgovanje s samoniklimi rastlinami se urejajo na različnih ravneh, tako z mednarodnimi političnimi okviri, politiko in zakonodajo na nacionalni ravni kot tudi s predpisi na regionalnih in lokalnih ravneh. Ta razdelek vsebuje različne materiale, povezane s politiko, predpisi in strategijami, ki se nanašajo na pridelavo samoniklih rastlin.

POLITIKA, PREDPISI,
STRATEGIJE

Različne organizacije so razvile učna gradiva in smernice, ki bodo olajšale izvajanje ukrepov iz najboljših praks za pridelavo in trgovanje s samoniklimi rastlinami. Izbor tega gradiva je zajet v tem razdelku. Ta orodja obravnavajo praktične vidike izvajanja najboljših praks, pri čemer ciljajo na različne interesne skupine.

UČNO GRADIVO
IN SMERNICE

Prostovoljski standardi in sheme certificiranja, ki se jih pogosto vzporeja z vladnimi politikami in predpisi, zagotavljajo pomembne primere dobrih praks in mehanizmov za ustvarjanje spodbud. Prostovoljski standardi in sheme certificiranja zagotavljajo priložnosti tako vodstvu v zasebnem sektorju kot tudi pri trženju. Ta razdelek se osredotoča na izbiro standardov, ki se uporabljajo za nabiranje samoniklih rastlin in pravično trgovino s temi rastlinami.

PROSTOVOLJSKI STANDARDI
IN SHEME CERTIFICIRANJA

Ta razdelek vključuje izbor organizacij, ki delujejo na področju nabiranja samoniklih rastlin in trajnostne uporabe, vključno s tistimi, ki delujejo na področju raziskav, določanja standardov, certificiranja in urejanja trgovanja. Razdelek vsebuje tudi povezave do vrste relevantnih podatkovnih zbirk.

ORGANIZACIJE
IN BAZE PODATKOV

Filtri
Prikaži::
  • Vse
  • Datoteke PDF
  • Video posnetki
  • Datoteke ZIP